Umihana

dva izgovora Umihana Umihána https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/02/Umihana-1.wav Umihàna https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/02/Umihana-2.wav Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi Zulfikar by Enis | Feb 15,...