Pedijatar

TRI izgovora Pedijatar pedijàtar https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Pedijatar-1.mp3 pedijȁtar https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Pedijatar-2.mp3 pedìjatar https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Pedijatar-3.mp3 Izbor...