Ošugaviti se

dva izgovora Ošugaviti se òšugaviti se https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Ošugaviti-se-1.mp3 ošugáviti se https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Ošugaviti-se-2.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi...