Nauka

TRI izgovora Nauka nàuka https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Nauka-1.mp3 nȁuka https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Nauka-2.mp3 náuka https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Nauka-3.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni...