Hadžira

dva izgovora Hadžira Hadžìra https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/02/Hadžira-1.wav Hadžíra https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/02/Hadžira-2.wav Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi Nisa by Enis | Feb 14, 2020...