Falsifikator

dva izgovora Falsifikator falsifìkātor https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Falsifikator-1.mp3 falsifikâtor https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Falsifikator-2.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi...