bosanski rječnik akcenatskih varijacija-ozvučen (online)

ORI

OZVUČENI RJEČNIK IMENA

I

Ozvučeni rječnik imena (ORI) je izdvojeni dio rječničkog priloga buduće studije Prozodemske varijante ličnih imena autora Jasmina Hodžića. Ovdje je dato 111 (stotinu i jedanaest) imena s akcenatskim varijacijama, a ostala imena bit će sadržana u navedenoj studiji.