ONLINE

KONVERTER PISAMA

I

Konverter (otvorite)

BOSANSKA GLAGOLJICA

Glagoljica je srednjovjekovno pismo naslijeđeno iz staroslavenske jezičke tradicije te se, poprimivši određena lokalna obilježja, transformirala kao specifično bosanska poluobla glagoljica. Srednjovjekovni bosanski tekstovi pisani glagoljicom koji su do danas sačuvani jesu Grškovićev i Mihanovićev odlomak te kratki natpis na crkvi u Kijevcima.
Glagoljički tekstovi u Bosni javljaju se i sporadično s pojedinačnim glagoljičkim slovima ili integralno u sklopu ćiriličnih spomenika, poput Humačke ploče ili Zbornika krstjanina Radosava.

Konverter (otvorite)

BOSANČICA

Bosančica je specifični oblik bosanske ćirilice čije se grafijske odlike u začecima mogu pronaći još u najstarijem južnoslavenskom ćiriličnom spomeniku epistolarnog žanra na narodnom jeziku – Povelji Kulina bana, te drugim srednjovjekovnim spomenicima različitih žanrova narodne provenijencije, poput epitafa sa stećaka, razvijajući se direktno i indirektno iz bosanske redakcije staroslavenskog jezika. Tokom svoga dugog historijskog razvoja, uvjetovanog vremenom, mjestom, namjenom, tradicijom pismenosti i sl. u formi specijalizirane vrste ćirilice, bosančica će svoj vrhunac doživjeti u 17. st. u formi tzv. krajišničke pismenosti, iako će u upotrebi u Bosni biti do 20. st.

Konverter (otvorite)

BOSANSKA AREBICA

Arebica se u Bosni počinje upotrebljavati već od 15. st., a najstariji sačuvani integralni bosanski tekstovi na ovome pismu potječu iz 16. st. i traju do 20. st.
Na ovom pismu sačinjen je ogroman korpus bosanskih tekstova koji potvrđuju još jedan u nizu istaknutih bosanskih kulturnih rariteta, koji nije uporediv ni s jednom slavenskom pa ni centralnoevropskom pisanom tradicijom, što podrazumijeva poetske, prozne, leksikografske, gramatičke, naučne, žurnalističke, prijevodne i druge tekstove.
Reformirana Čauševićeva arebica, poznata i kao matufovica, u Bosni je bila na snazi u posljednjim decenijama službene upotrebe ovog pisma.