Žumance

dva izgovora Žumance žumánce https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Žumance-1.mp3 žumànce https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Žumance-2.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi Žumance by Enis | Mar 2, 2020...

Žuljati

dva izgovora Žuljati žùljati https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Žuljati-1.mp3 žúljati https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Žuljati-2.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi Žumance by Enis | Mar 2, 2020...

Žrtva

dva izgovora Žrtva žȑtva https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Žrtva-1.mp3 žȓtva https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Žrtva-2.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi Žumance by Enis | Mar 2, 2020 | BRAVO,...

Živac

dva izgovora Živac žìvac https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Živac-1.mp3 žívac https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Živac-2.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi Žumance by Enis | Mar 2, 2020 | BRAVO,...

Žitarica

dva izgovora Žitarica žȉtarica https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Žitarica-1.mp3 žitàrica https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Žitarica-2.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi Žumance by Enis | Mar 2,...

Želja

dva izgovora Želja žèlja https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Želja-1.mp3 žȅlja https://www.e-bosanski.ba/wp-content/uploads/2020/03/Želja-2.mp3 Izbor građe  Jasmin Hodžić  Zvučni zapis  Aida Kršo Povezane riječi Žumance by Enis | Mar 2, 2020 | BRAVO,...