bosanski rječnik akcenatskih varijacija-ozvučen (online)

BAP

BOSANSKI AKCENATSKI PRIRUČNIK

I

Knjiga BOSANSKI AKCENATSKI PRIRUČNIK (autori: Jasmin Hodžić, Aida Kršo, Haris Ćatović) sastoji se od pet dijelova. Tri teorijska i dva praktična poglavlja.
Prvi dio govori o stjecanju kompetencija u akcentuaciji po zadanim ishodima učenja i teorijski razrađuje inovativne metode kao odgovor na pitanje kako učiti i naučiti akcente. U drugom dijelu knjige predstavljena su osnovna pravila akcentuacije u savremenom jeziku, gdje se dodatno daju obrazloženja o značaju pravilnog govora, uz detaljna pojašnjenja značaja kulture govora i govorništva u cjelini. Treći dio knjige daje osnovne odlike mogućeg prirodnog odstupanja od standardne akcentuacije, kroz predstavljanje pojedinačnih tipičnih akcenatskih osobina koje u jeziku nisu standardne i mogu se čuti u pojedinim dijalektima bosanskog jezika. Posljednja dva poglavlja su praktične naravi i sastoje se od čitanke i rječnika.
Rječnik i čitanka su dati s ciljem uvježbavanja čitanja i izgovora akcenata na praktičnim, označenim i ozvučnim primjerima.
Rječnički dio priloga sastoji se od preko hiljadu primjera ovjerenih akcenatskih varijacija u izgovoru, kao uzorak nekih općeupotrebnih riječi (dostupan za preslušavanje na: https://www.e-bosanski.ba/rad). Akcenatska čitanka donosi građu od stotinu akcentiranih i ozvučenih književnih tekstova.
Tekstovi u čitanci vezani su za svakodnevni bosanski život i tradiciju.

Linkovi:

AKCENATSKA ČITANKA
AKCENATSKE VJEŽBE